V pátek 23.3.2018 proběhla Členská schůze

V pátek 23.3.20187 se konala členská schůze mysliveckého spolku Bošínská obora. Schůze se zúčastnilo 13 členů MS, 4 členové se omluvili, dále se zúčastnili 2 hosté. Členská schůze projednala všechny body programu. Mimo jiné se vrátila k Silvestrovské procházce. Hlavním bodem byla příprava Výroční členské schůze, která se bude konat v pátek 13.4.2018 od 17:30 na myslivecké chatě.