V pátek 13.4.2018 se konala Výroční členská schůze

Dne 13.dubna 2018 proběhla na myslivecké chatě v Bošínské oboře výroční členská schůze našeho mysliveckého spolku. Schůzi zahájil a moderoval předseda MS pan Petr Musil. Výroční členské schůze se zůčastnilo celkem 49 účastníků - 15 členů (ze 17) a 34 hostů. Projednány byly všechny body navrženého programu, vystoupili hosté z okolních mysliveckých spolků,tástupce místní organizace rybářů v Chocni, předseda OMS ČMMJ Ústí nad Orlicí pan Pavel Chalupa a celá řada dalších. Všem děkujeme za jejich milá slova. Součástí výroční členské schůze byla i přednáška pana Jaromíra Dostála na téma "Lov medvěda na Kamčatce". Poděkování patří také skupině Petra Musila, která se postarala o občerstvení a organizačně zajišťovala průběh výroční členské schůze. Důstojně jsme zhodnotili rok 2017. Fotografie z celého večera najdete v sekci fotogalerie.