Pozvánka na členskou schůzi 23.3.2018

V pátek 23.3.2018 se bude konat členská schůze MS Bošínská obora. Začátek v 18:00 na myslivecké chatě v Bošíně.

Program jednání:

1. Zahájení, prezentace - ověření usnášeníschopnosti jednání ČS

2. Přednesení usnesení z minulé ČS ze dne 19.12.2017

3. Informace o došlé a odeslané poštěí

4. Informace předsedy MS

5. Příprava Výroční členské schůze

7. Zpráva mysliveckého hospodáře

8. Zpráva pokladníka MS

9. Různé záležitosti týkající se chodu MS

10. Přijetí usnesení z jednání ČS

11. Ukončení a závěr